Cookies og privatlivspolitik

Privatlivspolitik og cookies

I Naturligvægt.dk tager vi dine personoplysninger alvorligt, og vi sikrer en gennemsigtig databehandling. Her beskrives vores privatlivspolitik og hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, når du er tilmeldt som bruger af et kursus.

Den dataansvarlige er:

Lone Ladefoged

Essens

Odinshøjvej 134

3140 Ålsgårde

CVR: 19 12 55 05

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser og registrerer dig som unik bruger. Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke skal begynde forfra. De gemmer din adgangskode, så det er nemt for dig at logge ind. Cookies hjælper med at huske information om dine præferencer.

Privatfølsomme oplysninger

Indsamlingen af oplysninger sker inden for rammerne af den gældende lovgivning.

Når du tilmelder dig et kursus, beder vi om dine personlige oplysninger f.eks. dit navn, adresse, e-mail og telefonnr. Vi indsamler oplysninger til analyse og statistik omkring din brug af vores tjeneste. Disse informationer omfatter bl.a. oplysninger omkring den enhed, du benytter vores tjeneste med, IP-adresse og enhedssprog. Oplysningerne kan også omfatte information om, hvordan du har fundet frem til Naturligvægt.

Vi passer godt på dine personoplysninger, som du har givet ved oprettelsen af din profil på Naturligvægt eller ved redigeringen af din eksisterende profil, samt oplysninger om din login-historisk og tidspunkt for login.

  • Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at …
  • Facilitere dit login og adgang til Naturligvægt’s tjeneste
  • Markedsføre interne produkter, herunder udsendelse af nyheds- og tilbudsmail, såfremt du har samtykket hertil.
  • Optimering af tjenesten og udarbejdelse af statistik

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Når du har givet dit samtykke til brug for behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke helt eller delvist tilbage ved at kontakte os. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget inden tilbagetrækningen. 

Du må ikke indtaste eller uploade personfølsomme oplysninger, som eksempelvis vedrører religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering eller sygdomsforhold i Klub Naturligvægt.dk, herunder i profiltekster og debatter. Den slags oplysninger har vi ikke lov til at registrere og hvis vi bliver bekendt med at de findes, vil vi slette dem.

Opbevaring af oplysninger

Dine personoplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde formålet, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Videregivelse af oplysninger

Vi vil videregive dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dine oplysninger til egne formål. Vi overfører kun persondataoplysninger til virksomheder, der har stillet de nødvendige garantier for at modtagerens niveau for persondatabeskyttelse er i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og gældende lovgivning.

Overførslerne sker derfor på ét af følgende overførselsgrundlag:

At modtageren er certificeret til at overholde principperne for beskyttelse af personlige oplysninger efter US-EU Privacy Shield Framework (Kaldet “Privacy Shield”). At vi har indgået standardbestemmelser om databeskyttelse med modtageren, som efter EU-Kommissionens vurdering frembyder tilstrækkelige garantier for beskyttelse af privatlivets fred, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt for udøvelsen af de dertil knyttede rettigheder.

Dine rettigheder

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken:

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Indsigt i dine oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata Naturligvægt.dk behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Vi forbeholder os retten til at ændre i dine indtastede oplysninger i tilfælde af vi bliver opmærksomme på at din profil indeholder ukorrekte eller ulovlige personoplysninger. Dette vil ikke forekomme normalt og vi vil meddele dig sådanne ændringer.

Hvis du mener, at de oplysninger, som Naturligvægt.dk behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.

Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, vi behandler, er urigtige eller ikke-korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelsen vil ikke ske, såfremt Naturligvægt.dk er retsligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil Naturligvægt.dk kun opbevare de oplysninger, som vi er retslig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

Datasikkerhed

Du kan have fuld tillid til, at vi beskytter dine personoplysninger. Vores mål er at tilbyde dig som bruger, en tjeneste, der er sikker og uden risiko. Vi gør vores yderste for bevare en stringent og høj grad af datasikkerhed.

Vi anvender forskellige metoder, såsom kryptering (SSL), firewalls, software som registrerer illegal indtrængen i systemet samt manuelle sikkerhedsprocedurer, der medvirker til at beskytte dine personlige oplysningers nøjagtighed og sikkerhed samt til at forhindre ikke-autoriseret adgang eller forkert brug af tredjepart.

Kontakt og klagevejledning

Har du spørgsmål, kommentarer eller klager, er du velkommen til at kontakte mig. Kontaktformularen finder du her.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk.

Med venlig hilsen 

Lone Ladefoged

Odinshøjvej 134

3140 Ålsgårde